ទឹកប្រហុក ស៊ីអន Zeon Plara Healthy

Special Price $6.00
$12.00
In stock
SKU
S01151D74601145

ទឹកប្រហុក ស៊ីអន

ទឹកប្រហុក ស៊ីអន
ផលិតផលគុណភាពអស់ទាស់​ ជាទឹកប្រហុកឆ្អិន សំលាប់មេរោគដោយការ Pasteurize ទើបធ្វើអោយរក្សាទុកបានយូរ ដោយមិនបាច់ប្រើសារធាតុគីមីជួយ ក្រៅពីនេះវាមាន
មិនប្រើប៊ីចេង
មិនប្រើគីមី
មិនប្រើពណ៌
មិនប្រើស្ករ
គ្មានសារធាតុខ្លាញ់
ប្រើអីបិល ហិមាឡាយ៉ាន់
បរិមាណ​ 300ml.

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days
Promotion Free Shipping within Phnom Penh (No Minimum Spend)

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.