ខ្នើយជេលសុខភាព PILLOW STANDARD TEMPSOFT-GEL BLUE

Special Price $61.90
$120.00
In stock
SKU
S0112478851166504657

Tempsoft Gel ខ្នើយជេលសុខភាពសុទ្ធ​ 100%

គេងយ៉ាងណា ? អោយក្លាយជាមនុស្សឆ្លាត ?
ព្រោះកាគេងលក់…ជារឿងសំខាន់បំផុតចំពោះរាងកាយនិងខួរក្បាលដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្ស
អ្នកមិនគួររំលងខ្នើយឃូលជេល Tempsoft ដែលជាបច្ចេវិទ្យាតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តដែលអាចដឹងពី ការគេងលង់លក់ គេងលក់ស្រួល ដោយការឆ្នៃម៉ូតទ្រទ្រង់នៅត្រង់កអោយងាយស្រួលតម្រូវ ភាពទន់ទៅតាមសីតុណ្ហភាព រាងកាយ អោយព្រឹកថ្ងៃថ្មីនៅតែស្រស់ស្រាយ
ល្អចំពោះជីវិតនិងសុខភាព
គេងលង់លក់ពេញមួយយប់
Cool Techgel ជួយបឺទស្រូបយកជាតិកម្តៅពីក្បាល
ជួយបញ្ចេញជាតិត្រជាក់ខាងមកក្រៅ
អោយឈាមរត់ស្រួល
ជេលពិសេសអាចតម្រូវភាពទន់ទៅតាមសីតុណ្ហភាព រាងកាយ
បន្ថយអាការចុករយក និង ស្មារបានល្អ

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days
Promotion Free Shipping within Phnom Penh (No Minimum Spend)

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.