វីតាមីនព្យាបាលស្មាមជាំ Bloc Me PLUS 10 Sachets

Special Price $28.50
$30.00
In stock
SKU
S0112746430039266599

BLOC ME PLUS ផលិតផលល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែក មានស្នាម ជាំ ស្នាមអុចខ្មៅ

BLOC ME PLUS ផលិតផលល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែក មានស្នាម ជាំ ស្នាមអុចខ្មៅ*មួយប្រអប់មាន 10 កញ្ចប់ *ជួយថែរក្សាស្បែកពីខាងក្នុង មកខាងក្រៅ *មិនធ្វើអោយស្បែកស្ដើងដូចការធ្វើឡាស៊ែរ *មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days
Promotion Free Shipping within Phnom Penh (No Minimum Spend)

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.