ស្ករគ្រាប់​ Min Min ក្លិន Cooling Mints 1 box (12 PCS.)

$4.90
In stock
SKU
2039

Min Min ក្លិន Cooling Mints ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយ ឈ្ងុយក្លិនជីអង្គាមត្រជាក់ៗ គ្មានជាតិស្ករ

Min Min ស្ករគ្រាប់ក្លិនផ្លែឈើ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយ ក្រអូបឈ្ងុយក្លិនផ្លែឈើ គ្មានជាតិស្ករ ញុំាបានមិនចាំបាច់ខ្លាចធាត់ បែបកញ្ចប់យកតាមខ្លួនបានងាយស្រួល មានរូសបិទ ពេលញុំាមិនអស់ទុកបាន
បៀម មីនមីន fresh បានគ្រប់រសជាតិ ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិ

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days
Promotion Free Shipping within Phnom Penh (No Minimum Spend)

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.