[បញ្ចារទិញមុន] Sweet & Smart Shirt (Long sleeve) អាវដៃវែងស្រី 65 ពណ៌ផ្កាឈូក size M

$51.50
In stock
SKU
1393

អាវដៃវែងនារី

អាវដៃវែង រាង REGULAR ដោយប្រើក្រណាតក្រឡា
CHECK ពណ៌ក្រហម ស ផ្ទៃមេឃ ផ្សំលាយគ្នា
មានភាពស៊ីគ្នាជាងមុន ដោយមាន GIMMICK ដែលប៉ាក់
នៅចុងដៃ ប្រើក្រណាត់ CHAMBRAY

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Pre-Order Shipping :Shipping in 4-14 Days
Promotion Free Shipping within Phnom Penh (No Minimum Spend)

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.