[បញ្ចារទិញមុន] ក្រវិលខ្ពផ្កា

$12.60
In stock
SKU
2081

ក្រវិលខ្ពផ្កាចុងផ្កាកែវ

ជាក្រវិលដែលទទួលបានការបំផុសគំនិតពីស៊ុមផ្កាវិសធ័ររៀ (Wisteria) ផ្សំជាមួយផ្កាកែវ ជាថ្វីដៃប្រឌិតដែលដូចធម្មជាតិបំផុត​ គ្រឿងបន្លះក្រវិលធ្វើពីលង្ហិនក្រូមេពណ៌ rose gold

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Pre-Order Shipping :Shipping in 4-14 Days

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.